Temel Değerlerimiz

Adil, dürüst, alçakgönüllü, hoşgörülü iyi niyetli ve yardımsever olmak, zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek, daima pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak, saygın ve güvenilir olmak, yasal ve etik kurallara uymak, temel değerlerimizdir