KOSGEB

KOSGEB’ in enerji verimliliği kapsamında hibe desteği bulunmaktadır. Enerji Yöneticiliği eğitimi, ön ve detaylı enerji etütleri için %60 oranında hibe desteği sağlamaktadır.

EBRD

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası enerji verimliliği konusunda alınacak danışmanlık hizmetinin %60 ını hibe olarak karşılıyor.

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Verimlilik artırıcı Proje (VAP) kapsamında başvuruda bulunan işletmeler 1.000.000TL ye kadar olan projelerinin %30 unu hibe olarak ETKB ndan alabiliyorlar.

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı, TurSEFF, enerji verimliliği ve/veya yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen ve AB kriterlerini göre KOBİ düzeyinde olan endüstriyel firmalara ve ticari girişimcilere yönelik bir kredi programıdır.