Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ

Şubat 2011 tarihinde başlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO) ortaklığında gerçekleştirilen sanayide enerji verimliliğinin artırılması projesi ile enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir Bu proje kapsamında aşağıdaki firmalara danışmanlık hizmeti verilmiş olup. Proje başarıyla sonlandırılmıştır.. Projeye katılan firmalar azami faydayı sağlamış olup, güzel kazançlar elde etmişlerdir.

Orta Anadolu Tekstil, Atlantik Halı, HES Kablo, Kocaer Haddecilik, Yıldız Entegre, Kaleseramik, Kalkancı pres,

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Uluslararası Enerji Yönetimi Standardı ISO 50001Enerji Yönetim Sistemi birçok iş sektörünün temel odak noktalarından biri olmaya başlamıştır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi her tür ve büyüklükteki kuruluşlar için uygulanabilir. Enerji yönetim sistemiyle, enerjinin daha verimli kullanılması ve yüksek kazançlar elde etmek mümkündür. Maliyetleri azaltmak denince gözardı edilen, ürün maliyetlerinde önemli yer tutan enerjinin verimli kullanılmasıyla önemli oranlarda kazanç sağlanmaktadır Bu sistemin kurulmasıyla oluşabilecek kazanç potansiyeli , kuruluşların enerji verimliliğiyle ilgili hassasiyetleri ile ters orantılıdır.

AMAÇ
Kuruluşların; enerji verimliliğinin ve enerji performansının artırılması için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktır. Enerjinin sistematik yönetimi ve verimli kullanılmasıyla, sera gazı emisyonları ile diğer ilgili çevresel etkileri ve enerji maliyetlerini azaltmaktır.

FAYDA
Maliyetleri azaltır, rekabet avantajı sağlar, itibarı artırır.
İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.
Sera Gazı Emisyonları ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu kolaylaştırır
İsraftan kaynaklanan çevre etkisi azaltılır.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından desteklenen Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP), Gönüllü Anlaşma gibi teşviklerden faydalanabilmek için zorunluluktur.