Vap Danışmanlığı

Endüstriyel işletmelerde, enerji etüt çalışması ile belirlenen fırsatların uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler,” Verimlilik Artırıcı Proje” (VAP) olarak ifade edilmektedir.

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında,endüstriyel işletmelerde “Verimlilik Artırıcı Proje” (VAP) lerin uygulanmasına yönelik verilen destekler yer almaktadır.

VAP endüstriyel işletmelerde enerji israfının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir.

Verimlilik Arttırıcı Proje Desteklerine Kimler Başvuruda Bulunabilir?
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü üretim yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.